DAVRANIŞ KURALLARI DAĞITIMI

Bu Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara, danışmanlara, yüklenicilere ve Grup ve aktif şirketleri adına faaliyet göstermeye yetkili üçüncü kişilere dağıtılmıştır. Listelenen tüm alıcıların Davranış Kurallarını okuması, anlaması ve içeriğine riayet etmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için çalışanların bu taahhütleri nasıl yerine getireceklerini öğrenmeleri adına hem sınıf eğitimi hem de e-öğrenim fırsatları sağlanmaktadır.

Davranış Kuralları, ilgili yerel dillerde kurum intranetinde, Grup ve aktif şirket web sitelerinde yeterli önem ile yayımlanmaktadır. Davranış Kurallarının basılmış kopyaları, mevcut ve gelecekteki tüm çalışanlara dağıtılacaktır. İnsan Kaynakları Departmanı veya PVM Group B.V. Uyum Ofisinden ek kopyalar istenebilir.

Davranış Kurallarının revizyon ve güncellemeleri, PVM Group B.V.Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmakta ve onaylanmaktadır.

Davranış Kurallarının Grup içerisinde doğru bir şekilde anlaşılması için, Grup Kodun tüm aktif şirketler ve kurumsal işlevlerdeki çalışanlara açıklanmasından ve dağıtılmasından emin olmak için bir iletişim programı mevcuttur.

Ocak 2023

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir